Všeobecné informace

pořádá:

Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie
Fakultní Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

datum konání:

3. června 2021

místo konání:

Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město
a online na www.setkanipneumologu.cz

V případě příznivé epidemiologické situace bude akce
realizována v kombinované podobě, prezenční i online formou.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a bude ohodnocena kreditními body.

Certifikáty si budete moci vyzvednout od 7. června od 12.00 hod.
na adrese www.gsymposion.cz/certifikat.

Váš kód pro sledování kongresu je rovněž kódem pro vyzvednutí certifikátu.

Stažení certifikátu je podmíněno on-line sledováním semináře v čase živého vysílání
nebo prezenční účastí.

Vzdělávací akce je určena pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.