Všeobecné informace

pořádá:

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
v odborné spolupráci s Pneumologickou klinikou 1. LF UK a FTN
a Klinikou hrudní chirurgie 3. LF UK a FTN

datum konání:

2. června 2022

místo konání:

prezenčně - Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

online - na www.setkanipneumologu.cz

Konference proběhne souběžně prezenční a online formou.
V případě nepříznivé epidemiologické situace je změna podoby konference vyhrazena.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a bude ohodnocena kreditními body.

Vzdělávací akce je určena pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.