Všeobecné informace

pořádá:

Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie
Fakultní Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

datum konání:

2. června 2022

místo konání:

Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
a bude ohodnocena kreditními body.

Vzdělávací akce je určena pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.